Msv B 1.30

300 kr / månad

Lär dig det som banbyggaren utgår ifrån att du kan på denna nivå.

Vilket innebär mer krävande 3-kombinationer, mer tekniska svårigheter, höjdträning för dig och hästen samt öppen vattengravs träning

Du behöver vara medlem samt ha avklarat tidigare kurser för att denna kursen ska bli tillgänglig.

Kategori: